Orada onların payına ah edip inlemek düşecek; ve orada (başka) bir şey işitmeyecekler.