Şüphesiz, bunda (gerçekten) Allah'a kulluk eden kimseler için bir mesaj vardır.