Ve (bunun içindir ki, ey Peygamber,) Biz seni yalnızca, bütün âlemlere rahmetimiz(in bir işareti) olarak gönderdik.