"Doğrusu O, sözün açığa vurulanını da bilir, örtüp gizlediklerinizi de bilir.