Tersine, Biz (gerçek bir yaratma eylemiyle) hakkı bâtılın başına çarparız da bu onu paramparça eder ve böylece beriki yok olur gider. O halde, (Allah'a) yakıştırdığınız şeylerden ötürü yazıklar olsun size!