Yine de bazı insanlar, birtakım dünyevî varlıkları, bunların (ölüleri) diriltebileceği yanılgısı içinde, tanrı ediniyorlar;