ve elde edecekleri birçok savaş ganimeti (ile): çünkü Allah gerçekten kudret ve hikmet Sahibidir.