Hâlâ kavrayışınız dışında bulunan (ama) Allah'ın şimdiden (sizin için) hazırladığı daha başka (kazançlar da) var: çünkü Allah dilediğini yapma gücüne sahiptir.