Onlar hâlâ: "Rahmân dilemiş ol(ma)saydı biz onlara asla tapmazdık!" diyorlar. (Ama) onlar (Rahmân'ın) böyle bir şey (istediği) hakkında bilgi sahibi değiller: Onlar sadece zannediyorlar.