Hiç kimse(ye tapmam), beni var etmiş olan hariç: beni doğru yola ileten O'dur!"