onu, düşünüp kavrayabilmeniz için Arapça bir hitabe yaptık.