Eğer (sınırsız zenginliklerin önlerine serilmesiyle) bütün insanlar tek bir (şeytanî) toplum haline gelmiyecek olsaydı, (şimdi) Rahmân'ı inkar edenlerin evlerini gümüşten çatılar ve tırmanacakları (gümüşten) merdivenler ile donatırdık;