Ama önlerine (mucizevî) işaretlerimizi getirince, hemen onları alaya aldılar,