(Siz ey) mesajlarımıza iman etmiş ve kendilerini Bize teslim etmiş olanlar!