Ama onlara hiçbir peygamber gelmedi ki o'nunla alay etmiş olmasınlar;