Ama sen onlar(ın yaptıkların)a dayan ve de ki: "Selâm (olsun size)!" Çünkü onlar zamanı geldiğinde (hakikati) anlayacaklar.